Kertészeti üzemek megújításának támogatása
(VP2-4.1.3.5-21)

Leírás

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők (ideértve őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság is) akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben, és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ban alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni).
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel, amelyből 50% kertészeti tevékenységből származik.

Támogatható tevékenységek

Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
 • önjáró és vontatott betakarítógépek,
 • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 • talajművelő gépek,
 • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,
 • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor,

A fenti tevékenységek valamelyikével együttesen támogatható továbbá:

 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.
 • A gépek, berendezések beszerzéséhez kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

Nem támogatható tevékenységek:

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök
 • tenyészállatok vásárlása
 • saját teljesítés keretében felmerült bármilyen költség
 • feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép

Igényelhető támogatás összege:

2 Milliárd Ft

Támogatás intenzitása

%

Minimum

%

Maximum

Kötelező vállalások:

 

 • Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.
 • Ha új alkalmazottak számának bővítésére tett vállalást, akkor ezt a bázislétszámon felül kell teljesíteni.

Pályázat elbírálásának módja:

A pályázati kiírás jelenleg még társadalmi egyeztetés alatt áll, így lehetnek változtatások, például a beadási határidőben. Előzetes felméréseink szerint a pályázat iránti jelentős érdeklődés miatt korai forráskimerülésre kell számítani, ebben az esetben pedig a kérvények beadását hamarabb felfüggeszthetik. A beadási lehetősége szakaszokra van bontva.