Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP2-6.3.1-20)

Leírás

A pályázat legjobban a fiatal gazda pályázathoz hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy itt kisebb az igényelhető támogatás, és sokkal kevesebb a kötelező vállalások száma is. Ezért aki több pénzt szeretne és ezért hajlandó komolyabb vállalásokat tenni azoknak továbbra is a fiatal gazda pályázatot javasoljuk, viszont aki szívesen tenne 5 évre csak kisebb vállalásokat annak egyértelműen ez az ideálisabb pályázat. A pályázat további előnye, hogy valószínűleg egy profi üzleti-, és pénzügyi tervvel könnyen szert tehetünk közel 5 millió Ft szabad felhasználású vissza nem térítendő támogatásra, ugyanis a nyertes pályázók ezek alapján alapján kerülnek kiválasztásra. Sok kisebb gazdálkodó szeretné átlépni azt a határt, amikor már a saját termeléséből el tudja tartani magát és családját. Azonban ezt a határt önerő nélkül nem könnyű átlépni, illetve bizonyos esetekben szinte kivitelezhetetlennek tűnik. Nagyobb pályázatokba pedig sokan azért nem szívesen vágnak bele, mert félnek a kötelező vállalásoktól, és sok esetben a pályázati pénzhez tartozó önerő előteremtése is megoldhatatlan problémának tűnik. Erre a helyzetre nyújt megoldást jelen pályázati kiírás, ahol csak egy szűk kör igényelhet közel 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, amit szinte egyedüli támogatásként szabadon használhat fel. 

Pályázók köre

 

 • őstermelő,
 • egyéni vállalkozó,
 • szociális szövetkezet,

amennyiben igazolja, hogy 2020-ben

 • a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euró STÉ-t, de nem haladja meg a 6000 euró STÉ-t, (előminősítés során megállapításra kerül) vagy
 • ezzel egyenértékű bevételük volt 2020-ben , azaz 991.590 Ft és 1.983.180 Ft közötti bevétel. Ez származhatott mezőgazdasági termelésből, vagy mezőgazdasági termékek feldolgozásából
 • életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt

Kizáró tényezők

 • ha valaki már részesült fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásában
 • egy lakcímről csak egy személy nyújthat be pályázatot
 • ha valaki már kapott támogatást Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (korábbi vagy jelen pályázat) címen
 • csak az nyújthat be támogatási kérelmet, aki 10.000 főnél alacsonyabb létszámú településen él, vagy nagyobb település esetén külterületi ingatlanban.

Igényelhető támogatás összege:

15.000 Euró

*vissza nem térítendő átalány jellegű támogatás, amellyel a pályázó nem köteles elszámolni a többi pályázatokhoz hasonlóan, azaz szabad-felhasználású

Pályázat intenzitása

%

Elszámolható költség típusok:

 • a támogatás szabad-felhasználású átalány támogatás így a pályázó dönt a felhasználás módjáról

Kötelező vállalások:

 

 • a pályázó vállalja hogy legkésőbb a 4. évre meghaladja a 6000 euró STÉ üzemméretet vagy az ezzel megegyező mezőgazdaságból származó bevételt, ami közel 1,7 millió Ft,
 • 9 hónapon belül megkezdi a támogatás felhasználását
 • a támogatói okirat kézhezvételét követő 24 hónapon belül képzésen vesz részt (2 nap amely díjmentes)
 • fenntartja a őstermelő vagy egyéni vállalkozó státuszát a működtetési időszakban

Pályázat beadásának időpontja: 

 • Első szakasz: 2020. november 6. – 2020. november 20.
 • Második szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.
 • Harmadik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.
 • Negyedik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.
 • Ötödik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18
 • Hatodik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.

Pályázat elbírálásának módja:

A nyertes pályázatok kiválasztása standard eljárás (pontozási rangsor állítás) szerint történik, a pályázati anyag kidolgozottsága alapján kerül megállapításra.

Pályázati keret:

35.2 Milliárd Ft