„Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” című VP2-4.1.7-21

Leírás

A felhívás célja, hogy támogatást biztosítson a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

A) célterület:

Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

a) Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:

b) Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése,

c) kapacitásnöveléseTerményszárítók létesítése, kapacitásnövelése:

  • anyagmozgató gépek beszerzése, létesítése vagy felújítása;
  • porleválasztás gépeinek beszerzése, létesítése vagy felújítása;
  • a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek beszerzése, létesítése vagy felújítása;
  • fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése;
  • síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje;
  • silók kupolaszigetelése;
  • telephelyenként egy előtároló felújítása;
  • silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása;
  • terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok telepítése.

B) célterület:

Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magába foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
 2. terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;
 3. termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése;
 4. telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, vezérlőépület létesítése;
 5. telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
 6. üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az A) célterületének a) vagy b) pontjában szereplő (terményszárítók, illetve tisztítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. terménytároló létesítése;
 2. előtároló létesítése.

Támogatás mértéke

%

Közép-magyarországi régióban (KMR)

%

NEM Közép-magyarországi régióban (nem KMR)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként 

50 millió Ft-tól 1 Mrd Ft-ig

*A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-aa nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Pályázat beadásának időpontja:

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 • Első szakasz: 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 16.
 • Második szakasz: 2021. augusztus 17. – 2021. augusztus 30.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 31. – 2021. szeptember 13.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 14. – 2021. szeptember 27