Magyar Falu Program

Leírás

2021-ben a Kormány ismét célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezért meghatározta azokat a fontos alappilléreket, melyek hozzájárulnak a nemzeti identitástudat fejlesztéséhez ezáltal vonzóbbá téve a vidéki életet a lakosság számára. A program keretein belül lehetőség nyílik önkormányzatok, egyházak és 2020-tól civil szervezetek számára széles körű fejlesztések megvalósítására, melyek hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.

A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben fognak megjelenni 2021-ben.

  • MFP 2021 – Felelős állattartás elősegítése                
  • MFP 2021 – Orvosi eszközök beszerzése                  
  • MFP 2021 – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése       
  • MFP 2021 – Kommunális eszköz beszerzése            
  • MFP 2021 – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 
  • MFP 2021 – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése                         
  • MFP 2021 – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése    
  • MFP 2021 – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása       
  • MFP 2021 – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése           
  • MFP 2021 – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás